výstava
Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy
Nová výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy predstavuje obraz mesta a jeho obyvateľov a obyvateliek od konca 13. storočia po 90. roky 20. storočia. Udalosti, osobnosti dejín a začlenenie mesta do štátnopolitického rámca prezentuje prostredníctvom časovej osi v úvode.

Morfológiu Bratislavy interpretujú architektonicko-urbanistické štruktúry (Mesto v hradbách, Mesto otvárajúce sa, Mesto rozrastajúce sa a Mesto na dvoch brehoch) doplnené geografiou priestoru, ktorú vytvára rieka Dunaj a podoby právneho postavenia mesta.

Zásadným prvkom výstavy je priblíženie životného štýlu obyvateľov a obyvateliek (anonymných, ale aj konkrétnych) prostredníctvom artefaktov spojených s ich profesiou, predmetov každodennosti či archívnych prameňov dokladajúcich ich statusové a sociálne rozvrstvenie.

Námet, scenár a kurátorská koncepcia: PhDr. Elena Kurincová
Grafický dizajn: Andrej&Andrej
Architektonické riešenie: Grau Architects
Partner výstavy: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Vstup do výstavy možný cez Apponyiho palác aj cez Starú radnicu.

 

 

 


 

Odporúčame

Hotel Chelsea

Ut 20.6.2023 / Kino Mier Modra

TIP

Pohoda 2023

6.7.2023 - 8.7.2023 / letisko Trenčín

TIP

Mičinský pitvor 2023

9.6.2023 - 11.6.2023 / Futbalové ihrisko, Horná Mičiná

TIP

Peter Nagy

Ut 18.7.2023 / Šimák Zámok Pezinok

TIP