prednáška / diskusia
GMB kurátorský sprievod 60+ Od Atény k Hére

Výstava Od Atény k Hére predstavuje život, umeleckú tvorbu a kunsthistorickú prácu Gisely Weyde (1894 Košice – 1984 Halle, Nemecko), pričom sa sústreďuje predovšetkým na dvadsiate roky 20. storočia.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Autorkina tvorba bola spracovaná veľmi sporadicky a jej práci v oblasti histórie umenia a pamiatkovej starostlivosti bola venovaná len okrajová pozornosť. Väčšie množstvo materiálov sa zachovalo v archívoch v Bratislave, Drážďanoch a v Budapešti.

Gisela Leweke-Weyde bola kunsthistorička, maliarka, grafička, archeologička, publicistka a reštaurátorka. Má obrovské zásluhy v oblasti medzivojnového výtvarného umenia a viaceré prvenstvá jej patria aj v iných oblastiach.

Bola prvou ženou, ktorá v roku 1921 získala doktorát v odbore klasickej archeológie na univerzite vo Viedni. Ako prvá žena od roku 1923 pracovala ako (pomocná) kustódka v Mestskom múzeu v Bratislave.

Práve pri kustódskej práci si uvedomila veľký význam sprostredkovania znalostí o umení mládeži. Na jej podnet sa preto v múzeu 25. februára 1928 uskutočnila prvá takzvaná muzeálna hodina, čiže prvá aktivita muzeálno-pedagogického charakteru na Slovensku, ktorú Weyde aj sama viedla.

Weyde publikovala vyše 150 článkov a vedeckých štúdií v oblasti histórie umenia a ochrany pamiatok. Vyšli jej viaceré knihy s témou bratislavských umelcov a pamiatok, ktoré upozorňovali na hodnoty mesta Bratislavy, a stala sa prvou zanietenou bojovníčkou za zachovanie týchto architektonických a umeleckých skvostov mesta.

Na základe nového výskumu je k dispozícii aj bibliografia jej prác.

Výstavou prevedie kurátorka Zsófia Kiss-Szemán.

Vstupné: 2.50

Viac info o výstave