prednáška / diskusia
GMB kurátorský sprievod Ľ.S. (de)materializovaná

Doprajte si raz mesačne komentované prehliadky a rozhovory o umení na aktuálnych výstavách a stálych expozíciách v historických priestoroch Mirbachovho a Pálffyho paláca GMB.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Komentovaná prehliadka pre seniorov 60+

Tvorba Ľuby Sajkalovej má východisko v textilnom médiu. Veľmi intenzívne sa zaujímala o duchovné a existenciálne veci a telesné prejavy týchto procesov. Zaujímala ju pominuteľnosť, zmeny skupenstiev, procesuálnosť. Aj jej predstava textilu bola v slovenskom prostredí dosť výnimočná.

Výstava reprezentuje najdôležitejšie diela autorky, ale aj fragmenty z inštalácií, ktoré dnes existujú iba v dokumentácii alebo v torze. Predstavuje tiež tvorivé partnerstvo s Evou Masarykovou a výberové príbuznosti s dielom Jána Sajkalu a Dany Sochorovej a Zdena Hogha. Sprístupňuje Ľubu Sajkalovú ako človeka spolupráce – v centre jej záujmu a tvorby boli vzťahy, procesy a príbehy viac ako konečný artefakt.

Vstupné: 3€ 

Viac o výstave