prednáška / diskusia
Dejiny hradu

Prednáška Kataríny Králikovej a kurátorky múzea Aleny Piatrovej.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

od 14.00 do 16.00 h