prednáška / diskusia
Bratislava ako mesto tolerancie aj intolerancie
V dejinách Bratislavy sa prejavovala tolerancia aj netolerancia voči jednotlivým skupinám obyvateľstva rôznymi spôsobmi. Práve globálne procesy sú zásadným hýbateľom, ktorý utvára alebo ničí podmienky pre názorovú pluralitu.
Táto akcia sa konala v minulosti

Ako sa spoločenské a politické zmeny podpísali na koexistencii rôznorodého bratislavského obyvateľstva koncom 19. storočia, ale najmä v priebehu 20. storočia, bude počas prednášky hovoriť etnológ a judaista Peter Salner.

Výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy, Apponyiho palác  
Vstupné: 4,00 € / zľavnené: 2,00 €

Vstupenky v predaji online, alebo v pokladnici Starej radnice