prednáška / diskusia
Apples & Hrušky: Identity

Iniciátorka a hostiteľka formátu Apples & Hrušky Nasi A. Motlagh sa tentoraz pozrie na festivalovú tému Identity v kontexte kultúry, feminizmu a psychológie. Jej pozvanie prijali Carmel Buckingham, Veronika Žilková a Veronika Valkovičová, ktoré sa zaoberajú týmito otázkami osobne i profesionálne.

Táto akcia sa konala v minulosti


Carmel Buckingham:
Carmen Paradise Buckingham je hudobníčka a študentka psychológie, ktorá žije v Bratislave. Má korene v USA, Iráne, Švajčiarsku, Rusku a Írsku - skutočná multikultúrna rodina.

Veronika Žilkova:
Vyštudovala magisterský stupeň psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracuje v rehabilitačnom stredisku pre ľudí s duševnými poruchami. Má skúsenosti v oblasti sociálnej práce s mládežou.

Veronika Valkovičova:
Veronika Valkovičová, (PhD) je výskumníčkou na Inštitúte pre výskum práce a rodiny, externou výskumníčkou Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a editorkou "feministickej sekcie" kultúrno-spoločenského mesačníku Kapitál. Vo svojom výskume sa zaoberá sexualitou a rodom vo verejných politikách.

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
SK: Podujatie sa koná v spolupráci s Café Berlinka SNG v rámci 14. ročníka festivalu [fjúžn], ktorý organizuje Nadácia Milana Šimečku.

14. ročník festivalu [fjúžn] v Bratislave sa tento rok koná v netradičnom termíne - od 12. do 21. septembra 2019 a máte sa na čo tešiť. Tohtoročnú festivalovú tému IDENTITY priblížia výstavy, diskusie, koncerty, divadelné predstavenia, komunitné podujatia aj program pre deti.

Počas festivalu chceme ukázať, že rozmanité a často nepoznané identity majú aj ľudia, ktorých spoločnosť “nálepkuje”. Kto som? U každého z nás má táto otázka rôzne aspekty, vyvíja sa v čase a v rôznych kontextoch. Utečenec, cudzinka, moslim, Afričanka...to všetko sú “nálepky”, ktoré bránia poznaniu toho druhého. Zámerom festivalu je odhaľovať viac a klásť si otázky Kto som? Kto si ty? Kto sme my? Zistiť, ako ľudia, ktorí sú našimi susedmi a susedkami a tvoria spolu s nami komunity, vnímajú sami seba.