múzeum
Múzeum Johana Nepomuka Hummela - rodný dom
Klobučnícka 2, 81101 Bratislava

Expozícia o živote a diele skladateľa J. N. Hummela (1778 – 1837) je v renesančnom záhradnom domci. Nachádza sa tu kolekcia hudobných nástrojov z jeho pozostalosti a ukážky notových záznamov jeho diel.