múzeum
Múzeum fotografie
Prepoštská 4, 81499 Bratislava

Múzeum fotografie je situované priamo v historickom centre Bratislavy, v budove Stredoeurópskeho domu fotografie na Prepoštskej ulici. Na relatívne malej ploche prezentuje počiatky a vývoj slovenskej fotografie od roku 1839 do roku 1918.

Popri expozícii originálnych diel velikánov slovenskej fotografie tohto obdobia je tu vystavená dobová fotografická technika, informačné panely s prehľadom počiatkov slovenskej a svetovej fotografie, či ukážkami fotografických techník.

Špeciálnu časť tvorí interaktívna expozícia, v ktorej si môžu návštevníci vyskúšať, ako funguje camera obscura alebo stereofotografia, môžu si zostrojiť vlastnú ateliérovú fotografiu, alebo vyskúšať si kolorovanie fotografií. V samostatnej miestnosti prebiehajú tematické výstavy historickej fotografie.

Múzeum fotografie sídli v budove Stredoeurópskeho domu fotografie.

ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok