iné miesto
INCHEBA - Expoaréna
Viedenská cesta 3, 85101 Bratislava

Areál a priestory Incheba Expo Bratislava sú svojou multifunkčnou dispozíciou vhodné na akýkoľvek typ podujatia.

Univerzálnosť a variabilita jednotlivých častí areálu tak v interiéri, ako aj „outdorové“ priestranstvá sú skvelou možnosťou kombinácie kreatívnych riešení pre „jednorazové“ podujatie, ale rovnako kvalitne ponúka areál Incheba Expo Bratislava možnosti pre niekoľkodňové spoločenské, či odborné podujatie. Incheba zároveň ponúka komplexný balík služieb, ktoré zabezpečujú vysoký štandard a komfort klientovi, návštevníkom i partnerom pri organizovaní a realizovaní podujatia.