galéria
Galéria ÚĽUV
Obchodná 64, 81106 Bratislava
Galéria ÚĽUV sprístupňuje širokej verejnosti tematické výstavy, komentované prehliadky a odborné podujatia, ktoré sa venujú rôznym aspektom tradičného remesla a dizajnu orientovaného na remeslo. Galéria poskytuje živý priestor na tvorivý dialóg výtvarníkov, dizajnérov, majstrov výrobcov, študentov a širokej verejnosti.

program

Tradícia netradične: Drevo

20.1.2022 - 4.11.2022