iná akcia
Nová dráma 2021: Konferencia AICT (Recyklácia v performatívnych umeniach)

Recyklácia je proces premeny odpadu na opätovne použiteľný materiál, v metaforickej rovine sa však dá aplikovať na scénické umenie v mnohých kontextoch. Recykláciu je však možné vnímať aj ako nevyhnutnú estetickú kvalitu divadla a performatívnych umení všeobecne.

Táto akcia sa konala v minulosti

Konferencia bude skúmať tri hlavné paradigmy:

Umelecký prístup
Kultúrny priemysel
Ekologické divadlo

Koordinátorka: Zuzana Uličianska

Predstavenie je súčasťou festivalu Nová Dráma 2021

rezervácie: studio@theatre.sk

Vstup voľný.

Účasť je podmienená preukázaním sa Vašim COVID PASS, prípadne absolvovaním testovania za uplynulých 48 hodín alebo potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 v zmysle fungovania v režime OTP.

Odporúčame

Moody x Denis Horvat (DK)

Pi 10.6.2022 / Sundeck

TIP

Príroda vášho detstva

29.5.2022 - 2.10.2022 / Schaubmarov mlyn v Pezinku

TIP

Ad Snijders - Retrospektíva

18.3.2022 - 27.5.2022 / Danubiana Meulensteen Art Museum

TIP

Kráľovské hodovanie 2022

4.6.2022 - 4.6.2022 / Kultúrny dom v Kráľovej

TIP