iná akcia
Korunovačné slávnosti 2019

Korunovačné slávnosti v Bratislave patria medzi najväčšie kultúrne podujatia na Slovensku a zážitkovým spôsobom približujú korunovácie 18 kráľov a kráľovien, ktorí boli korunovaní v Bratislave. 17. ročník korunovačných slávností pripomenie korunováciu Márie Ludoviky (1808), tretej manželky cisára Františka I.  

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Obrad korunovácie je zinscenovaný podľa historických podkladov. Vystupuje v ňom vyše 200 hercov v dobových kostýmoch. Kráľ dostáva od ostrihomského arcibiskupa – prímasa Uhorska - svätoštefanskú korunu spolu s ďalšími korunovačnými insígniami: meč, plášť, jablko a žezlo. Po obrade korunovácie pasuje rytierov Rádu zlatej ostrohy, skladá prísahu vlasti a sľubuje zachovávať integritu krajiny na korunovačnom pahorku. 

V rámci korunovačného sprievodu sa rozhadzujú korunovačné žetóny, víno tečie zadarmo z fontány, pečú sa voly, korunovačný jarmok dobových remesiel a mnoho ďalších atrakcií vytvára v meste skutočne korunovačnú atmosféru.    

Tohoročné korunovačné slávnosti si pripomenú korunováciu Márie Ludoviky - tretej manželky rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka (1792-1835). Mária Ludovika bola vnučkou Márie Terézie, pochádzala z Habsbursko-lotrínskej a Este-modenskej vetvy.

Hoci František sa nechal korunovať za uhorského kráľa 6. júna 1792 v Budíne, ktoré sa stalo opäť hlavným mestom Uhorského kráľovstva, korunováciu svojej manželky Márie Ludoviky nariadil uskutočniť v  Presburgu (Bratislave). Obrad korunovácie celebroval vesprémsky biskup Karol Alexander Rosos. Korunovácia Márie Ludoviky II. sa uskutočnila 7. septembra 1808 v Dóme sv. Martina. 

20. jún 2019 - štvrtok
10.00 – 22.00 „Galéria - Korunovácia Márie Terézie" - výstava približujúca ťažký nástup vlády Márie Terézie, ktorá musela brániť svoje rakúske dedičstvo pred celou Európou. Kľúčovú rolu v tomto období zohrala jej bratislavská korunovácia, ktorou sí získala sympatie uhorskej šľachty. Vďaka vojenskej pomoci z Uhorska sa Márii Terézii podarilo vytlačiť francúzske a bavorské vojská z Čiech a nechať sa korunovať za českú kráľovnú. Výstava priblíži repliky fresiek korunovačného cyklu Márie Terézie, ktoré sa nachádzajú na dnešnom maďarskom veľvyslanectve vo Viedni, ktoré bolo v jej dobe palácom uhorskej kráľovskej kancelárie, a portréty najvýznamnejších aktérov tej doby.   
Vstup voľný – Hviezdoslavovo námestie.
Komentované prehliadky zabezpečuje: autor a organizátor výstavy Miroslav Vetrík 
Výstava je vhodná aj pre školské exkurzie predovšetkým pre žiakov bratislavských škôl v rámci spoznávania histórie svojho mesta. 
Na výstave budeme predávať aj korunovačné žetóny a korunovačné medaile z predchádzajúcich ročníkov Korunovačných slávností. 

21. jún 2019 - piatok
14.00 – 22.00 Korunovačný jarmok dobových remesiel
Hviezdoslavovo námestie
(vyše 60 remeselníkov predstaví svoje zručnosti na jarmoku)
10.00 – 22.00 „Galéria - Korunovácia Márie Terézie" 
Hviezdoslavovo námestie.

22. jún 2019 - sobota
9.00 – 22.00 Korunovačný jarmok dobových remesiel 
Hviezdoslavovo námestie
13.00 Korunovačný sprievod a prenášanie korunovačných insígnií 
z Bratislavského hradu od Viedenskej brány, Zámocká ulica, Kapucínska ulica, Hurbanovo námestie, Michalská ulica, Biela ulica, Františkánske nám.
13.30 Obrad korunovácie Márie Ludoviky 
vstup voľný, vstupné dobrovoľné
Kostol najsvätejšieho Spasiteľa (jezuitský kostol) pri Hlavnom námestí - alebo Hviezdoslavovo námestie 
14.20 Korunovačný sprievod 
z Františkánskeho nám., Radničná ulica, Laurinská ulica, Rybárska brána, Hviezdoslavovo námestie 
14.30 ​Pasovanie rytierov Rádu zlatej ostrohy
Hviezdoslavovo  námestie
10.00 – 22.00 „Galéria - Korunovácia Márie Terézie"
Hviezdoslavovo námestie.

23. jún 2019 - nedeľa
10.00 – 22.00 Korunovačný jarmok dobových remesiel
Hviezdoslavovo námestie
10.00 – 22.00 „Galéria- Korunovácia Márie Terézie"
Hviezdoslavovo námestie

Zmena programu vyhradená. Uvedené časy sú orientačné. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie môže zrušiť.

Odporúčame

Účet

Pi 27.8.2021 / Štúdio L+S

TIP

Príbeh lesa (dabing)

4.8.2021 - 25.8.2021 / GMB - Mirbachov palác

TIP

Utekajme, už ide!

Kino Lumière / Kino na terase - Prior

TIP

Scott Bradlee's Postmodern Jukebox

St 22.6.2022 / Majestic music club

TIP