film
Abecedár slovenského filmu

Abecedár slovenského filmu 1921 – 2021 je celoročná filmová prehliadka koncipovaná pri príležitosti 100. výročia vzniku slovenskej kinematografie (v roku 2021 si pripomíname 100. výročie premiéry prvého slovenského dlhometrážneho filmu Jánošík Jaroslava Siakeľa).

Táto akcia sa konala v minulosti

Prehliadka predstaví dejiny slovenskej kinematografie prostredníctvom vybraných hesiel, ktoré pokrývajú najcharakteristickejšie témy, problémy, fenomény a udalosti slovenskej kinematografie. Ide o netradičný, ne-chronologický a ne-hierarchický spôsob prezentácie poznania, pri ktorom projekt rezignuje na kanonizovaný prehľad slávnych tvorcov a majstrovských diel.

Na výborné premietania so zaujímavými lektorskými úvodmi sa môžete tešiť v rámci Filmotéky, štvrtky o 18:20 v dvojtýždňovom intervale.

Výuka Abecedára sa v novembri sústredí na písmená C a D. Pod heslom C ako cena a na príklade filmov Nič nekrváca večne a Dobrý deň Sorrento sa Miro Ulman zamyslí nad tým, aká je cena filmu z rôznych hľadísk. Písmeno D na tabuli abecedára vyplní režisér Andrej Lettrich svojou detektívkou z roku 1965 nazvanou Smrť prichádza v daždi. Zvláštnosťou tejto projekcie bude lektorský video-úvod nemeckého kritika, spisovateľa a dokumentaristu Olafa Möllera.

Program

Vstupenky: 3,00€ / 2,00€ / 1,00€
 

Odporúčame

Vianočný koncert

15.12.2021 - 21.12.2021 / Slovenská filharmónia

TIP

Vojna a mier

19.12.2021 - 28.12.2021 / Slovenské národné divadlo - Činohra

TIP

Účet

Po 20.12.2021 / Štúdio L+S

TIP

Zátopek

So 18.12.2021 / Kino Nostalgia

TIP