divadlo
Cyklus ľudstva
Inscenácia Cyklus ľudstva pozostáva z dvoch žánrovo odlišných diel, ktoré vypovedajú o fungovaní ľudstva, o schémach správania sa a medziľudských vzťahoch. Ich spoločným menovateľom je moc a jej pôsobenie na jednotlivca alebo na spoločnosť.
Táto akcia sa konala v minulosti

Veď komu by sa nepáčila dominancia a bezbrehá moc? Zhubná sila manipulácie a neslobody človeka sa vykresľuje či už v existenciálnom príbehu S vylúčením verejnosti, alebo v brilantnej charakterovej komédii Na koho to slovo padne.

Gábor Görgey: Na koho to slovo padne

Tvorivý tím

Réžia: Karol Rédli, Simon Kopunec, Mária Anna Zatráková*
Dramaturgia a úprava: Tereza Martausová*, Ema Antičová*
Scéna: Jakub Duran*
Kostýmy: Mária Kašiarová*, Kristína Reháková*
Choreografia: Silvia Čuláková*
Pedagogické vedenie: Mgr. art. Karol Rédli, ArtD., Mgr. art. Simon Kopunec
Účinkujú: Katarína Kuracinová* a Ema Antičová* (Cuki), Mária Kašiarová* (Malá), Diana Čaklošová* a Veronika Bubničová* (Urodzená), Mária – Anna Zatráková* a Laura Kronauerová* (K. Müllerová), Silvia Čuláková* (Zuza)

Jean-Paul Sartre: S vylúčením verejnosti

Tvorivý tím

Réžia: Karol Rédli, Simon Kopunec, Karolína Priehradná* 
Dramaturgia: Laura Kronauerová* 
Scéna: Veronika Bubničová *
Kostýmy: Katarína Kuracinová*
Choreografia: Diana Čaklošová*
Pedagogické vedenie: Mgr. art. Karol Rédli, ArtD., Mgr. art. Simon Kopunec
Účinkujú: Jakub Duran* (Garcin), Mária Kašiarová*/Kristína Reháková* (Ínes), Mária Anna Zatráková*/Tereza Martausová* (Estelle), Karolína Priehradná (Čašníčka)
* Študent alebo študentka Konzervatória

Celková dĺžka inscenácie: 120 minút aj s prestávkou

Vstup voľný

Po inscenácii sa bude o 21:00 konať diskusia s tvorcami.

Predstavenie 18.11. je súčasťou podujatia Noc divadiel 2023. Pozrite si kompletný program.

Odporúčame

Raoul Taburin

So 29.6.2024 / Kino Lumière

TIP

MyBeat Clubbing: 360

So 22.6.2024 / Šafko Klub

TIP

Prago Union & live band (CZ)

Pi 30.8.2024 / Pink Whale

TIP

Danube Music Day: DJ Shadow

St 26.6.2024 / Majestic music club

TIP