výstava
Svety Jindřicha Chalupeckého
Za jeden z najväčších prínosov českého výtvarného kritika Jindřicha Chalupeckého (1910 – 1990) je považovaný jeho podiel na internacionalizácii výtvarného života bývalého Československa.
Dátum vernisáže:
23.11.2022 18:00, St
23.11.2022, St - 19.03.2023, Ne

Predovšetkým v 60. a 70. rokoch nadväzoval vzťahy s významnými osobnosťami zahraničného výtvarného diania, bol hýbateľom medzinárodných kultúrnych výmen a neúnavným propagátorom československého umenia za jeho hranicami. Pre pochopenie jeho nazerania na umenie jednotlivých národov i zdôrazňovanú rolu Chalupeckého ako kultúrneho sprostredkovateľa je zaujímavé priblížiť jeho vzťah k slovenskému umeniu.

Z výstavy Světy Jindřicha Chalupeckého v GHMP
Výstava o živote a diele teoretika, kritika, kurátora a esejistu Jindřicha Chalupeckého približuje myšlienkový odkaz tejto stále živej osobnosti českej kultúry. Zámerom výstavy je poukázať aj na rolu, akú môže teoretik a kurátor v spoločnosti zastávať – so svojou jedinečnou schopnosťou prepájať rozličné osobnosti, miesta i oblasti záujmu.

Prostredníctvom línie vlastného premýšľania o svete vytyčoval Chalupecký miesto, ktoré v súčasnom svete zaujíma umenie. Na výstave sa stretávajú diela viac ako šesťdesiatich umelkýň a umelcov niekoľkých generácií: od prác autoriek a autorov českého povojnového umenia až po reflexiu súčasných umelkýň a umelcov.

Zámerom projektu nie je vytvoriť Jindřichovi Chalupeckému symbolický pomník, ale cez dialóg historických diel a tvorbu súčasných umelkýň a umelcov, literátov, filozofiek a ďalších osobností reflektovať, čo z jeho myšlienok a aktivít je relevantné pre súčasnosť, a čo nám môže byť nápomocné v umelecky, politicky i ľudsky neľahkých časoch.

Organizátori: Galéria mesta Batislavy a Společnost Jindřicha Chalupeckého
V spolupráci s Galerie hlavního města Prahy

Kurátori: Tereza Jindrová, Karina Kottová, Tomáš Pospiszyl

Odporúčame

Vojna a mier

So 25.2.2023 / Slovenské národné divadlo - Činohra

TIP

Preßburger Klezmer Band: Koncert pre dva hlasy

So 4.3.2023 / V-klub (Véčko)

TIP

Láskavé bohyne

St 1.2.2023 / Slovenské národné divadlo - Činohra

TIP

IAMX (GB)

Ut 26.9.2023 / Majestic music club

TIP