výstava
Posledná večera v Modre

Unikátna zbierka maliara Stanislava Lajdu obsahujúca okolo 5000 kópií, variácií a parafráz Poslednej večere. 

Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
07.03.2020 15:30, So

Akad. mal. Stanislav Lajda /1959/ sa prakticky celý svoj aktívny život venuje štúdiu života a diela Leonarda da Vinci. Svoju pozornosť však najviac zameriava na dnes už z veľkej časti zničenú nástennú maľbu Posledná večera, ktorá sa nachádza v refektári kláštora Santa Maria delle Grazie v Miláne. Aby pochopil problematiku stavu diela vyštudoval v rokoch 1979 - 1985 VŠVU v Bratislave, odbor Reštaurovanie maľby so špecifikáciou na nástennú maľbu. Teoretickú časť diplomovej práce zameral práve na tento konkrétny obraz. Minulý rok dokončil a vydal knihu "Posledná večera Leonarda z Vinci" /Artforum/, v ktorej sa popri Leonardovom živote venuje histórii a rozboru jeho slávneho diela. Je to prvá monografia o Leonardovi od slovenského autora a venoval ju pamiatke päťstého výročia od úmrtia renesančného génia, ktoré si celý kultúrny svet pripomínal minulý rok.

Lajdova unikátna zbierka obsahuje okolo 5.000 kópií, variacií a parafráz Poslednej večere. V rokoch 2008 - 2019 pracoval na čo možno najvernejšej rekonštrukcii pôvodnej podoby diela. Stovky hodín venoval porovnávaniu dobových kópií, tvorbe štúdií a vyhodnocovaniu zvyškov zachovanej maľby. Súčasne s Poslednou večerou zrekonštruoval aj lunety s heraldikou milánskeho vojvodu a dekoratívnu výzdobu časti refektára. Výslednú prácu prezentuje už rok na výstavách doma i v zahraničí. Výstavy sa stretli s veľkým diváckym ohlasom.

V marci a apríli 2020 predstaví nosnú časť rozsiahlej kolekcie vo výstavnej sieni Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. V priebehu trvania výstavy Pospedná večera v Modre, pripravuje v rovnakom priestore prednášku spojenú s besedou. Podelí sa v nej so svojimi pocitmi a originálnou teóriou, ktoré vyplynuli počas desaťročnej práce na rekonštrukcii. Svoju prednášku nazval "Zobrazil Leonardo v námete Poslednej večere celý prierez Bibliou?"

Odporúčame

Olja Triaška Stefanović / Bratstvo a jednota

11.6.2020 - 13.9.2020 / GMB - Mirbachov palác

TIP

Víno pod hviezdami

So 15.8.2020 / Pezinok

TIP

Festival Pohoda 2021

8.7.2021 - 10.7.2021 / Letisko Trenčín

TIP

Apocalyptica

So 19.6.2021 / Amfiteáter Rača

TIP