výstava
Kde sú ženy?

Cieľom výstavy je predstaviť originálne grafické diela vytvorené ženami od 17. do polovice 19. storočia, ako aj životné príbehy a osudy ich autoriek.

Táto akcia sa konala v minulosti

Kurátorka: Patrícia Ballx

Väčšina prác je verejnosti neznáma, pretože doteraz nebola zaradená do žiadnej výstavy. Ich interpretácia nám umožní nazrieť do spoločenského, sociálneho a politického prostredia, v akom vznikali, a dozvieme sa aj čosi viac o pôvode umelkýň, ich umeleckom školení, vzoroch, inšpiráciách, uplatnení v umeleckom svete či o dobovej kritike. 

V zbierke starej kresby a grafiky Galérie mesta Bratislavy sa dnes nachádza viac ako desaťtisíc diel na papieri (kresby a grafiky) pochádzajúcich spred roka 1900. Len niekoľko desiatok z nich však tvoria práce, ktoré vyryli (fecit či sculpcit) alebo navrhli a nakreslili (pinxit či invenit) ženy. Keďže v minulosti neboli verejne prezentované, väčšina je dnes neznáma, stratená a neviditeľná.

Pomocou týchto diel nazrieme do spoločenského, sociálneho a politického prostredia rôznych krajín v rôznych časoch a dozvieme sa niečo o postavení žien v dejinách umenia. Spoznáme príbehy a osudy konkrétnych žien a okolnosti nám objasní aj ich pôvod, umelecké školenie či ich uplatnenie v umeleckom svete. Ich diela, inšpirácie, vzory a spôsob tvorby ukážu prítomnosť ich neprítomnosti v dejinách umenia.

Grafické listy budú vystavené spolu so súčasnou inštaláciou z 18 OOO ihiel Prítomnosť neprítomnosti, neprítomnosť prítomnosti (Presence of Absence/Absence of Presence), ktorej autorkou je Kata Mach, umelkyňa zaoberajúca sa feministickými témami.

Rodovým kritériomvy tvorená výstava by chcela pomocou interpretácie diel ženských autoriek nazrieť do spoločenského, sociálneho a ekono­mického prostredia rôznych krajín v rôznych časoch. Jej cieľom je priblížiť príbehy a osudy konkrétnych umelkýň, vd'aka ktorým sa dozvieme niečo viac o ich pôvode, umeleckom školení, vzoroch a inšpiráciách, ale aj uplatnení v umeleckom svete.

Kolekciu z vlastných zbierok sme doplnili výnimočnými grafickými prácami zo zbierok Slovenskej národnej galérie, Univerzitnej knižnice v Bratislave, Galérie Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch či Turčianskej galérie v Martine.

 

Sprievodný program:

Prednáška Geneviève Haroche-Bouzinac

verejnosť / streda / 13. 10. / 18:00 / Pálffyho palác

Geneviève Haroche-Bouzinac je emeritná profesorka na Univerzite v Orléans, je autorkou prác venovaných korešpondenciám Voltaire dans ses lettres de jeunesse, (Voltaire v listoch z mladosti, Klincksieck, 1992), L’Épistolaire (Epištolár, Hachette, [1995] 2000). Vedie i časopis Épistolaire (Epištolár, Champion-Slatkine).

Vydala knihu Souvenirs (Spomienky) portrétistky kráľovnej Márie-Antoinetty, Louise Élisabeth Vigée Le Brun (Champion, 2008) a napísala jej biografiu, Louise Élisabeth Vigée Le Brun, histoire d’un regard (Louise Élisabeth Vigée Le Brun, príbeh jedného pohľadu), ocenenú Chateaubriandovou cenou (2011) i cenou Mellor Book Prize washingtonského Museum of Women in the Arts (2012). A práve tejto maliarke

bude venovaná prednáška pri príležitosti výstavy Kde sú ženy?.

Vstupné: 2,- €; zľavnené 1,50 €; študenti výtvarného zamerania zdarma Spoluorganizátor podujatia: Francúzsky inštitút v Bratislave

Kurátorský sprievod k výstave

verejnosť / streda / 27. 10. / 17:00 / Pálffyho palác

Prehliadka grafických diel ženských autoriek, ktoré vznikli od 17. do polovice 19. storočia s Patríciou Ballx, autorkou výstavy a kurátorkou zbierok starej grafiky a kresby GMB.

Vstupné: 2,- €; zľavnené 1,50 €; študenti výtvarného zamerania zdarma, rezervácia

Odporúčame

Kino pod hviezdami 2022

15.8.2022 - 18.8.2022 / Námestie Milana Rastislava Štefánika (Eurovea)

TIP

Horror Show

St 24.8.2022 / Red Cat Cabaret Club

TIP

Bratislavské divadelné noci

15.8.2022 - 19.8.2022 / Stará radnica

TIP

Jana Kirschner

Pi 9.12.2022 / Koncertná sieň Klarisky

TIP