výstava
Dva v jednom
Dizajn českého a slovenského skla 1918—2018.
Táto akcia sa konala v minulosti

Výstava českého a slovenského dizajnu skla. České a slovenské sklo spoločne tvoria symfonickú báseň s dvomi vetami, dve výrazné kapitoly európskeho sklárstva, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Jeho história aj súčasnosť sú nielen zaujímavou kultúrno-historickou témou, ale aj bádateľskou výzvou.

České a slovenské sklo spoločne tvoria symfonickú báseň o dvoch vetách, dve výrazné kapitoly európskeho sklárstva, na ktoré môžeme byťprávom hrdí. Jeho história aj súčasnosť sú nielen zaujímavou kultúrno-historickou témou, ale aj bádateľskou výzvou. Ide o príbehy, ktoré sa síce prelínajú, ale nikdy sa úplne nespoja. Každý z nich má svoju vlastnú podstatu, a to aj v období existencie Československa.

Názov „Dva v jednom" preto odkazuje nielen na blízke susedstvo Slovenska v srdci Európy, ale aj na spoločný štát práve s vedomím súvzťažností a odlišností. Pre výstavu sme zvolili výhradne sklo nápojové, pretože práve v tejto oblasti sa obe krajiny historicky najvýraznejšie dopĺňali a ovplyvňovali.

Odporúčame

Staříci

FK Nostalgia / Kino Pezinok / Kino Záhoran

TIP

Ženy a muži

Ut 13.10.2020 / Ateliér Babylon

TIP

Šarlatán

Kino Pezinok / Kino Lumière / Cin...

TIP

Noc na Broadway

8.10.2020 - 24.10.2020 / Red Cat Cabaret Club

TIP