výstava
Denisa Lehocká: Bez názvu

Slovenská výtvarníčka Denisa Lehocká (*1971) pripravuje rozmernú sériu objektov špeciálne pre Kunsthalle LAB. Tie budú na mieste tvoriť, ako to sama nazýva, komplexnú „priestorovú koláž“.

26.11.2021, Pi - 26.01.2022, St

Kurátor: Boris Ondreička

Miesto: Kunsthalle LAB

Kunsthalle LAB je „výklad“, ktorý umožňuje výstavu vizuálne prístupnú aj po otváracích hodinách Kunsthalle Bratislava. Lehocká bude pracovať s týmto aspektom sústrediac sa na transparentnosť priestoru, ambivalenciu delenia sklenenou stenou, interiér-exteriér, otvorenosť-uzatvorenosť, duté-vypuklé, súkromné-verejné, dnu-von, s ohľadom na sezónne špecifiká aj teplo a zimu, psycho-somatické… a v neposlednom rade abstraktné-reálne. Je to niečo ako nahliadnutie. Je to vhľad do útrob a zároveň kritický odstup. Lehocká bude pracovať aj s meniacimi sa svetelnými podmienkami denného, slnečného a nočného, umelého osvetlenia (integrovaného do objektov).

Série objektov budú produkovať odlesky, a tak sa akoby v nemateriálnom predĺžení („vyžarovaní“) dotýkať stien, mapovať miestnosť.

Tento „výklad“ bude aranžérstvom ~ aranžmá, usporiadaním / poriadkom, inštaláciou emocionálneho, oslovujúcou aj okoloidúcich (v koncoročnom zhone) nepretržite. Každodennosť je zásadným motívom Lehockej prác.

Poriadok odkazuje okrem otázok ontologických aj k uvažovaniu o ekologickej a kozmologickej rozprestierateľnosti. Lehockej práca sa tak zaoberá jednak mikro, ako aj makro rozmýšľaním. To bude jasne znateľné aj vo vnútornom formálnom zložení objemov jej prác.

Jej organické objekty budú strapcami rôznorodosti vytvorenými zo skla, zrkadiel, kovu, textilu a ďalších materiálov. Budú zavesené, a tak im bude umožnená jemná rotácia ­– dynamika, život.

Jej témou je reflexia a reprezentácia hlbokej subjektivity bytia a telesnosti. Jej akoby levitujúce sochy budú zhmotneniami predovšetkým nehmotného. Táto intimita, aj keď chránená od vonkajšku, však diskutuje v a s otvoreným sociálnym, verejným priestorom.

Autorka sa zamýšľa aj nad daným historickým či súčasným kontextom lokality – centrálneho námestia hlavného mesta, medzi pôvodnými trhmi = Marktplatz v časti Kramársky rad blízko prvého mrakodrapu mäsiara Manderly v kozmopolitnej Strednej Európe – avantgardnej manifestácii modernity.

Vstupné je dobrovoľné

Odporúčame

Update: Skepsis (UK)

So 23.10.2021 / Dunaj˜

TIP

Som žena

Pi 26.11.2021 / Red Cat Cabaret Club

TIP

Dobrý tlak: Boys Noize

So 13.11.2021 / Nová Cvernovka

TIP

Mesiac fotografie 2021

2.11.2021 - 30.11.2021 / Bratislava

TIP