výstava
iná akcia
Božena Němcová: osobnosť – dielo - mýtus
Výstava konfrontuje dielo a životné reálie Boženy Němcovej s mýtom, ktorý sa začal utvárať už počas jej života. Pozornosť súčasne zameriava na presahy Němcovej rozprávok do ďalších umení a osudom Babičky, jednej z medzinárodne najznámejších českých kníh v prekladoch do cudzích jazykov.
Táto akcia sa konala v minulosti

Osud českej spisovateľky Boženy Němcovej (4. 2. 1820 – 21. 1. 1862) sa stal mnohokrát predmetom dramatického spracovania, naposledy v televíznom seriáli Božena (2021). Ponúka zdanlivo dôverne známa autorka, medziiným zberateľka slovenských rozprávok, i nové čitateľské príležitosti?

Napriek neutíchajúcej pozornosti, ktorú venovali Božene Němcovej a jej dielu nasledujúce generácie, napriek spracovaniu jej životných a literárnych osudov mnohými spôsobmi zostáva jej život a dielo i dnes predmetom výkladov. Jedinú odpoveď neponúka ani tak často opakovaná otázka: Prečo by mal dnešný človek čítať Babičku? O jediný možný výklad neusiluje ani táto výstava. Za cieľ si naopak kladie priblížiť nový zážitok s dielom Boženy Němcovej, upozorniť na množstvo predstáv, ktoré sa v priebehu dvoch storočí s ňou spojili, ako aj na faktory, z ktorých tieto predstavy vychádzali. Konfrontuje dielo a životné reálie Boženy Němcovej s mýtom, ktorý sa začal utvárať už počas jej života.

Usporiadatelia:
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Památník národního písemnictví
Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

Vstup voľný


 

Odporúčame

Organový recitál - Iveta Apkalna

Ne 29.9.2024 / Slovenská filharmónia

TIP

Ekovýchova na Kamzíku

7.7.2024 - 4.8.2024 / Centrum ekovýchovy a lesnícke arborétum Kamzík

TIP

Bratislava Tango Festival

26.9.2024 - 29.9.2024 / Bratislava

TIP

Pavol Bohdan Zápotočný: Recitál

Št 8.8.2024 / Moyzesova sieň

TIP