výstava
Alan Hyža: Spiš - Tiene a ozveny

Výstava prebieha v rámci podujatia Mesiac fotografie.

Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
04.11.2021 18:00, Št

Kurátorka: Lucia Benická

Výstava renomovaného slovenského fotografa, známeho ako výnimočného dokumentaristu, je zameraná na krajinu a človeka ‒ stíšenie a hľadanie odkazov minulosti prináša v tvorbe nový rozmer: dostávame sa k „jadru“ Spiša. Anonymní ľudia symbolizujú súčasnú komunitu regiónu, z ktorého pochádza aj sám autor, vybrané portréty sa viažu k univerzálnym ľudským príbehom.

Krajina je meditatívnou reflexiou nevidených stôp minulosti – vybrané lokality sú historické miesta s duchovnou hodnotou, nesúce stopy storočí a ich skryté príbehy. Limitovaný počet fotografií má charakter vintáží, práca s klasickým formátom dreveného fotoaparátu (8x10 inches) určuje aj tradičný rozmer koncových čierno-bielych obrazov. Hyža prináša do svojej tvorby nový rozmer dokumentu v kombinácii s výtvarným videním a nadčasovým obsahovým posolstvom. 

Fotografický cyklus vznikal štyri roky počas pravidelných ciest na Spiš, kde autor hľadal vhodné prostredia i ľudí s cieľom vytvoriť pomyselnú prechádzku spišskou krajinou a odhaliť posolstvá nenápadných skrytých miest: „Mojim cieľom nebolo ukázať notoricky známe miesta a pamiatky. Chcel som zachytiť duchovno – genius loci krajiny, nevyslovené tajomno, skryté posolstvo minulosti. Každý človek i každé miesto, ktoré som do knihy zaradil, má svoj vlastný príbeh. Fotografia ho síce nevie vyrozprávať, ale dokáže upozorniť na jeho existenciu, vzbudiť dojem dotyku a túžbu poznať z neho viac.“ (Alan Hyža, 2020)

zdroj: gus.sk

Odporúčame

Cenzorka + predfilm: Bolo raz jedno more

27.1.2022 - 2.2.2022 / Kino Lumière

TIP

Aktívna zóna – obraz, priestor, perspektíva

30.9.2021 - 15.4.2022 / Slovenská národná galéria Bratislava

TIP

Dáma zo Šanghaja

Po 31.1.2022 / Kino Lumière

TIP

Víkend na chate

So 29.1.2022 / Kino Lumière

TIP