vážna hudba
Weber, Dohnányi, Martinček, Novák, Poulenc, Saint-Saens
Malá sála Slovenskej filharmónie bude patriť v utorok 11. júna trom slovenským interpretom – flautistke Kataríne Turčinovej, 1.klarinetistovi orchestra SF Jozefovi Luptáčikovi a klaviristke Karin Remencovej. Spolu sa predstavia v komornom repertoári pre túto zaujímavú kombináciu nástrojov. Zaznejú diela Carla Mariu von Webera, Ernőa von Dohnányiho, Dušana Martinčeka, Jana Nováka, Francisa Poulenca a Camilla Saint-Saënsa.
Táto akcia sa konala v minulosti

Účinkujú:
Katarína Turčinová flauta
Jozef Luptáčik klarinet
Karin Remencová klavír

Program:
Carl Maria von Weber - Veľké koncertantné duo, op. 48
Ernő von Dohnányi - Ária pre flautu a klavír, op. 48 č. 1
Dušan Martinček - Concertino pre flautu a klavír
Jan Novák - Choreae vernales pre flautu a klavír
Francis Poulenc - Sonáta pre klarinet a klavír
Camille Saint-Saens - Tarantella a mol pre flautu, klarinet a klavír, op. 6

Vstupné: 12€ online alebo v pokladni SF

Carl Maria von Weber  pôsobil ako kapelník v orchestri pražského Stavovského divadla. V tom období skomponoval Veľké koncertantné duo op. 48, ktoré zaznie na úvod utorkového večera. Sfinalizované dielo prvý krát zaznelo v interpretácii významného klarinetistu tej doby Johanna Hermstedta, ktorému je venované. Medzi slávnych umelcov spätých s Bratislavou patrí Ernő von Dohnányi, ktorého hudba zažíva práve dnes renesanciu. Flaute venoval dve kompozície, ktoré napísal na úplnom sklonku svojej kariéry. Ária a Passacaglia zastrešené jedným opusovým číslom boli venované a napísané pre flautistku Eleanor Bakerovú. V Malej sále zaznie prvá z nich  - Ária pre flautu a klavír, op. 48 č. 1.

Nasledovať bude Concertino pre flautu a klavír slovenského skladateľa Dušana Martinčeka z roku 1980. Vystrieda ju trojčasťová kompozícia Jána Nováka Choreae vernales pre flautu a klavír, ktorá zobrazuje prebúdzanie prírody po dlhej zime v kolorite moravských ľudových tancov. Ján Novák dielo skomponoval ku koncu osemročného pobytu v  Taliansku. Premiérové uvedenie zaznelo v interpretácii dcér Doroty a Clary, ktorá na jej vznik spomína: „Posledné mesiace v Taliansku boli mimoriadne plodné a príjemné. Hoci našu rodinu čakali veľké zmeny vyplývajúce z blížiaceho sa sťahovania do Nemecka, Choreae vernales stále plne odráža slnečnú krásu a vôňu mesta Riva del Garda.

Všetky tri časti, hoci sú rôznej povahy, vyjadrujú to isté, idylickú atmosféru, možno porovnateľnú s tou, ktorú zachytil symbolista zobrazujúci výjavy z antickej mytológie plné satyrov a nýmf.“

Predposlednou skladbou večera bude Sonáta pre klarinet a klavír Francisa Poulenca, ktorý sa na konci svojho života skomponoval sériu sonát pre drevené dyhové nástroje.

Koncert uzavrie miniatúrna Tarantela a mol pre flautu, klarinet a klavír, op. 6 Camilla Saint-Saënsa.