koncert
vážna hudba
Štátny komorný orchester Žilina

Koncert vzdáva symfonický hold veľkej básnickej osobnosti slovenskej literatúry, P. O. Hviezdoslavovi pri príležitosti 100. výročie úmrtia básnika. Koncert obohatí populárny opus Antonína Dvořáka.

Táto akcia sa konala v minulosti

Skladateľskú poetiku Mirka Krajčiho charakterizuje príklon k intímnym religióznym témam a stíšený rozjímavý naturel. K skomponovaniu diela, ktoré zaznie v premiére, ho v tomto duchu inšpirovali emotívne básne Milana Rúfusa a ľudová poézia. Egon Krák, po svojej pôsobivej mahlerovskej meditácii v roku 2011 a beethovenovskej reflexii v roku 2020.

ŠKO Žilina a Spevácky zbor Lúčnica patria k umelcom zapáleným pre uvádzanie premiér slovenských skladateľov opäť s dirigentom Oliverom Dohnányim.

Účinkujú:
Štátny komorný orchester Žilina
Spevácky zbor Lúčnica
Oliver Dohnányi – dirigent
Elena Matušová – zbormajsterka
Zuzana Weiserová – soprán
Štefan Kocán – bas
Ján Slávik – violončelo
Štefan Bučko – recitácia

Program:
Mirko Krajči – Modlitby a uspávanky pre soprán, zbor a orchester na verše M. Rúfusa premiéra
Antonín Dvořák – Česká suita D dur, op. 39
Egon Krák – Hviezd nežný svit pre bas, recitátora a orchester na verše P. O. Hviezdoslava premiéra

Vstupenky za 24€ a 20€

Program BHS 2021