koncert
vážna hudba
Slovenský komorný orchester

Festivalové vystúpenie Slovenského komorného orchestra charakterizuje tento rok uvážená dramaturgia zostavená z kvalitných úprav ľudových piesní medzinárodnej proveniencie z pera slovenských skladateľov a tvorcov z okolitých krajín. Aj takto, hudbou, si na BHS symbolicky pripomenieme 30 rokov V4.

Táto akcia sa konala v minulosti

Účinkujú:
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel – umelecký vedúci
Andrea Vizvári – soprán

Program:
Ladislav Kupkovič – Cantica slovaca
Béla Bartók – Deťom, úpravy slovenských maďarských ľudových piesní (orchestrácia Leo Weiner)
Roman Berger – Pesničky zo Zaolžia
Wojciech Kilar – Orawa
Vítězslav Novák – Slovenské spevy, výber (pre sláčikový orchester upravil Ewald Danel), výber
Ilja Zeljenka – Musica slovaca, skladba pre husle a sláčikový orchester na ľudové piesne z Čičmian

Vstupenky za 20€

Program BHS 2021