vážna hudba
Beethoven, Ryba, Schubert

Komorný koncert s basbarytónom a kladivkovým klavírom.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Účinkujú:
Tomáš Šelc basbarytón
Barbara MARIA Willi kladivkový klavír

Program:
Ludwig van Beethoven An die ferne Geliebte, op. 98
Jakub Jan Ryba Zwölf Böhmische Lieder
Franz Schubert
Du bist die Ruh, op. 59 č. 3, D. 776
An den Mond, D. 193
An die Musik, op. 88 č. 4, D. 547
Die Forelle, op. 32, D. 550