21.09.2024, So

Quasars Ensemble  

Súbor bol založený v roku 2008 a je jedinečný šírkou repertoáru, ktorý tvorí súčasná klasická hudba, ale aj hudba minulých období. Súbor konfrontuje najnovšie súčasné diela so štrukturálnymi princípmi dobovej klasickej hudby a zameriava sa na uvádzanie raritných a zabudnutých ansámblových skladieb najmä slovenských autorov. 

Quasars Ensemble patrí k jedinečným profesionálnym hudobným telesám svojho druhu na Slovensku. Popri súčasnej klasickej hudbe sa v rovnakej miere venuje aj hudbe starších epoch a medzinárodný rešpekt si získava za odvážne stavané dramaturgické koncepcie.    

Účinkujú:

Quasars Ensemble
Ivan Buffa – dirigent
Leo – koto

Program:

Zdeněk Folprecht  – Concertino pre deväť nástrojov, op. 21
Dai Fujikura – Koncert pre Koto
Aaron Copland – Apalačský prameň, suita pre trinásť nástrojov

Vstupné: 20€ / 12€ - študent, senior, ZŤP v predaji online alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie

Koncert sa uskutoční v rámci 59. ročníka BHS - Bratislavských hudobných slávností. Pozrite si kompletný program.

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor OZ Quasars. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.