vážna hudba
Viva Musica! EnsembleSpectrum
EnsembleSpectrum patrí v súčasnosti medzi najvýraznejšie a najaktívnejšie súbory špecializujúce sa na komornú hudbu 20. a 21. storočia na Slovensku. Vstup je voľný.
Táto akcia sa konala v minulosti

Z počiatočných študentských túžob uvádzať menej známe a nové diela sa postupom rokov stala pre členov ansámblu táto aktivita vášňou a životným poslaním motivujúcim k stále väčším a závažnejším dramaturgiám. Počas desiatich rokov svojej doterajšej pôsobnosti súbor naštudoval viac ako stotridsať rôznych skladieb súčasnej domácej a zahraničnej tvorby.

Na koncerte v rámci festivalu Viva Musica! EnsembleSpectrum predstaví tvorbu menej známeho, ale o to zaujímavejšieho amerického skladateľa Juliusa Eastmana (1940 – 1990).

Eastman patril k excentrickým postavám newyorskej scény, bol elektrizujúcim spevákom, klaviristom, dirigentom, choreografom a hlavne jedinečne svojským a originálnym skladateľom. Charakteristickou črtou spájajúcou jeho osobný život s umeleckým bola neustála zmena tak spôsobov obliekania sa, ako aj hudobných štýlov – od heavy metalového štýlu ťažkých topánok a reťazí, cez klasického univerzitného knihomoľa nosiaceho štylizované afro s hrubým rámom okuliarov, po bielu tógu vyjadrujúcu jeho hľadanie duchovna. Z hľadiska istej časti tvorby by sme Eastmana mohli zaradiť medzi minimalistických skladateľov a práve za minimalistické môžeme bezpochyby považovať aj jeho dielo Femenine z roku 1974, ktoré zaznie v rámci festivalového koncertu. 

EnsembleSpectrum
Matej Sloboda / umelecké vedenie, dirigent

Vstup voľný

Koncert je súčasťou festivalu Viva Musica! 2023. Pozrite si kompletný program.