koncert
vážna hudba
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu - zrušené

Koncert je zrušený, vstupenky sa dajú vrátiť, alebo vymeniť na iný koncert BHS

Táto akcia sa konala v minulosti

„Posledná časť mojej Druhej symfónie je hotová! Je to najvýznamnejšie dielo, ktoré som dosiaľ skomponoval. Záverečná gradácia je kolosálna,“ písal Gustav Mahler priateľovi Arnoldovi Berlinerovi v júli 1894.

Hoci sa zdá, že práca na diele šla skladateľovi od ruky, päťčasťový symfonický kolos sa rodil nezvyčajne pomaly, trval roky a stál umelca veľa tvorivých síl. Premiéra v Berlínskej filharmónii v marci 1895 sa nestretla s pochopením obecenstva a kritické reakcie boli zničujúce. Dnes patrí tento monumentálny opus medzi Mahlerove najreprezentatívnejšie diela a dirigenti po ňom siahajú v období zrelosti, na vrchole svojej umeleckej kariéry.

Účinkujú:
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Slovenský filharmonický zbor
Ondrej Lenárd – dirigent
Adam Sedlický – zbormajster
Eva Hornyáková – soprán
Terézia Kružliaková – mezzosoprán

Program:
Gustav Mahler – Symfónia č. 2 c mol Vzkriesenie

Vstupenky za 30€ a 26€

Program BHS 2021