vážna hudba
BHS / Symfonický orchester Českého rozhlasu
Symfonický orchester Českého rozhlasu sa predstaví so slovanským repertoárom
Táto akcia sa konala v minulosti

Účinkujúci:
Symfonický orchester Českého rozhlasu 
Alexander Liebreich – dirigent
Sergey Khachatryan – husle

Program:
Witold Lutosławski – Ouvertúra pre sláčiky
Dmitrij Šostakovič – Koncert pre husle a orchester č. 1 a mol, op. 99
Antonín Dvořák – Symfónia č. 8 G dur, op. 88

Program BHS 2019

-------

Vstupné:  28, 24, 20€   

Ouvertúra pre sláčikový orchester jednej z najvýznamnejších osobností poľskej hudobnej avantgardy Witolda Lutoslawského je z raného obdobia skladateľovej tvorby. Vznikla v roku 1949 a patrí spolu s Koncertom pre orchester a Smútočnou hudbou medzi autorove populárne juvenílie.
Husľový koncert č. 1 ťažko skúšaného Dmitrija Šostakoviča pochádza z obdobia, keď sovietsku kultúrnu scénu ovládli tvrdé ideologické útoky na tzv. formalistické tendencie v umení. Obeťou týchto invektív bol aj Šostakovič, preto sa rozhodol uvedenie diela posunúť do rokov, keď bude situácia priaznivejšia. Koncert, venovaný Davidovi Oistrachovi, zaznel triumfálne po prvý raz v roku 1955. Arménskemu huslistovi Sergeyovi Khachatryanovi je skladba dôverne známa, „bravúrne interpretuje jej kontrastné nálady“ (Kronen Zeitung, 2013).
V autentickej interpretácii českých hudobníkov, pod taktovkou nového šéfdirigenta AlexandraLiebreicha (od jesene 2018), zaznie na záver dielo plné životnej radosti a obdivu ku krásam prírody – Dvořákova 8. symfónia.