vážna hudba
BHS / Slovenská filharmónia - Otvárací koncert
Slovenská filharmónia v náročnom programe otváracieho koncertu festivalu uvedie pod taktovkou svojho šéfdirigenta Jamesa Judda ťažiskové diela symfonického repertoáru 19. a 20. storočia.
Táto akcia sa konala v minulosti

Účinkujúci:
Slovenská filharmónia
James Judd – dirigent
Eugen Indjić – klavír

Program
Ján Cikker – Ráno, symf. báseň pre veľký orchester, op. 24
Franz Schubert – Symfónia č. 7 h mol, D759 Nedokončená
Johannes Brahms  – Koncert pre klavír a orchester č. 2 B dur, op. 83

Program BHS 2019

----------

Vstupné: 30, 26, 22 €   

Cikkerova symfonická báseň Ráno vznikla v lete 1946 ako skladateľova reflexia vojnových udalostí a ich bezprostredných dôsledkov. Nedokončená symfónia Franza Schuberta (v novom číslovaní siedma) je ikonickým dielom raného hudobného romantizmu, dôverne známym širokému okruhu poslucháčov. Objavil ju Robert Schumann niekoľko desaťročí po jej vzniku.
Veľkolepý Brahmsov Klavírny koncert č. 2 z roku 1881, charakteristický svojím mohutným symfonizmom, je pýchou koncertného repertoáru klaviristov všetkých generácií. Koncert si vypočujeme v podaní nám dobre známeho Eugena Indjića, u ktorého kritici obdivujú „suverénnu techniku, rafinovanú delikátnosť, perfekcionizmus a transparentnosť interpretácie spojenú  s osobnou charizmou.“