textil

Eva Cisárová-Mináriková: Textilná pamäť

13.12.2021 - 18.2.2022 / Galéria 19