prednáška / diskusia
Vzdelávanie 60+: Konceptuálne umenie

Pravidelný cyklus prednášok pre všetkých aktívnych seniorov, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti v oblasti výtvarného umenia.

 

Táto akcia sa konala v minulosti
Slovenské konceptuálne umenie predstavovalo voľnejší typ dematerializovaného umenia – umenia pojmov, ideí, plánov, projektov a myšlienkových konceptov, ktoré môže, ale nemusí, byť zhmotnené v artefaktoch.

Kurátor výstavy U.F.O: Umenie fantastického odhmotnenia Aurel Hrabušický vám priblíži diela hlavných predstaviteľov konceptuálneho umenia na Slovensku a predstaví koncepciu odhmotnenia, ktorá sa v našom umení často prejavovala nepredvídateľným spôsobom.

Viac info o výstave

Vstupné: 5€
Vstupenka zahŕňa aktuálnu prednášku a vstup do galérie.