prednáška / diskusia
Vedatour S3E4
Štvrté tohtoročné pokračovanie besied so slovenskými vedcami a vedkyňami naživo v KC Dunaj alebo online kdekoľvek.
Táto akcia sa konala v minulosti

Rozprávať budú:
Matej Lorko z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej Univerzity: Keď 0 EUR je viac ako 10 EUR
Katarína Maráková z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského: Lietajúce slony vo farmácii a biomedicíne
Matúš Hyžný z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Ako život vyliezol z vody na súš

Vstupné 5€ - lístky si môžete aj rezervovať