prednáška / diskusia
Veda v divadle II

Cyklus prednášok Divadelného ústavu a Slovenskej akadémie vied.

 

25.09.2019, St
Štúdio 12
19:00

Hostia: Marta Prnová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV a Vladimíra Kurincová Čavojová z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Vstupné: 3 €

Hostia: T. Zachar Podolinská, M. Venhart
Moderuje: M. Juráni