prednáška / diskusia
Veda v divadle II

Cyklus prednášok Divadelného ústavu a Slovenskej akadémie vied.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Hostia: Marta Prnová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV a Vladimíra Kurincová Čavojová z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Vstupné: 3 €

Hostia: T. Zachar Podolinská, M. Venhart
Moderuje: M. Juráni