prednáška / diskusia
Občianska spoločnosť a aktivizmus od Vladivostoku po Kaliningrad

Táto panelová diskusia preskúma legislatívny a politický rámec aktivít organizácií občianskej spoločnosti v Rusku.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Osobitná pozornosť bude upriamená na podmienky základných aktivít organizácií občianskej spoločnosti v ruských regiónoch.
Panelisti sa budú snažiť reagovať na nasledovné otázky:
Aké sú hlavné legislatívne a politické výzvy pre aktivity organizácií občianskej spoločnosti v Rusku?
Aké sú špecifické podmienky pre aktivity organizácií občianskej spoločnosti v ruských regiónoch?
Ako silná je občianska spoločnosť v Rusku mimo jej metropolitných centier Moskva a Petrohrad?
Aké sú príklady osvedčených postupov organizácií občianskej spoločnosti v ruských regiónoch?

Panelová diskusia bude prebiehať v ruskom jazyku so simultánnym tlmočením do anglického jazyka.

Diskutujúci:
Irina Gertsik, Head, Women’ initiatives (Kaliningrad)
Anatoli Lebedev, Board Chair, BROC (Vladivostok)
Svetlana Makovetskaya, Director, GRANI Centre (Perm)
Ruslan Mutsolgov, Activist, MASHR(Karabulak)

Toto podujatie je organizované organizáciou EU-Russia Civil Society Forum, ktorá je platformou tematicky rôznorodých mimovládnych organizácií z Ruska a Európskej únie, založená ako občianska iniciatíva a nezávislá od vlád, politických strán a firiem.

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor EU-Russia Civil Society Forum. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.