prednáška / diskusia
Nová doba

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v spolupráci s občianskym združením Swingmánia pripravili na mesiace február až apríl cyklus zaujímavých prednášok, ktoré pútavým spôsobom priblížia obyvateľom Bratislavy obdobie prvej polovice minulého storočia. Prednášky o histórii módy, hudby, tancov či architektúry v období rokov 1900 – 1950 nám ukážu tie najkrajšie ale i tienisté stránky života našich starých rodičov.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

O projekte nás informovala riaditeľka oddelenia kultúry m.č. Staré Mesto, Ľubica Janegová: „Týmito prednáškami sme chceli jednak reflektovať na aktuálnu tému 100. výročia založenia prvej Československej republiky, ktorá spadá do nami zvoleného obdobia, ale zároveň sme chceli poskytnúť priestor pre načerpanie nových informácií pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o obdobie rokov 1900 až 1950.
Návštevníci sa môžu dozvedieť viac o móde, hudbe, tancoch či architektúre z iných zdrojov, než z kníh či internetu, ktorý býva často plný zavádzajúcich informácií. Prednáškami chceme ľudí pútavo vtiahnuť do obdobia, kedy dámy nosili klobúky a rukavičky a páni boli gentlemanmi, kedy sa udiala revolúcia v odievaní, vznikali nové hudobné žánre ako hot ragtime alebo swing, s nimi súvisiace nové tance a v neposlednom rade vzniklo celé úžasné obdobie v architektúre zvané funkcionalizmus alebo art deco. Preto budú prednášky doplnené módnymi prehliadkami originálnych odevov, živými hudobnými vstupmi či tanečnými ukážkami.

Prednášky sme pripravili v spolupráci s renomovanými mladými umelcami, ktorí sa tomuto obdobiu venujú ako aktívni umelci a s v spolupráci s Oddelením architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV.

Celý projekt je rozdelený do mesačných okruhov, kedy sa vo februári budeme venovať prevažne obdobiu 20-tych rokov, v marci obdobiu 30-tych rokov a v apríli zakončíme tému 40-tymi rokmi. Každý mesiac usporiadame štyri samostatné prednášky s témami móda, hudba, tanec a architektúra v Bratislave.“

25.4. Vojnová Bratislava: mesto v zázemí – prednáša Peter Szalay
Bratislava bola počas druhej svetovej vojny mestom v zázemí, skutočné boje sa jej dotkli viac menej okrajovo. Nezažila tak rozsiahle ničenie ako iné európske veľkomestá. Naopak ako hlavné meste vzorového spojenca Nemecka, rástla a rozširovala sa temer rovnakým tempom ako v medzivojnovom Československu. Prednáška bude rozprávať o architektúre a meste budovanom v zložitých časoch vojnovej a povojnovej konjunktúry, je pokračovaním príbehu budovania moderného projektu hlavného mesta. Cez spletité osudy ľudí a domov sa pokúsi rozpovedať niečo o tragických udalostiach, ale aj šťastných koncoch, o búraní a ničení, ale predovšetkým o výstavbe a myšlienkach, ktoré Bratislavu formovali a dodnes zanechávajú svoj vplyv.
Prednášku pripravil historik architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, Mgr. Peter Szalay PhD.

Vstupné na každé podujatie: 3 €, vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal.