prednáška / diskusia
Mesto ako politikum

Zámerom série verejných diskusií so spoločným názvom „Mesto ako politikum“ je prispievať k nastoľovaniu tém, ktoré charakterizujú problémy a výzvy, ktorým čelia súčasné európske mestá s primárnym zameraním na Bratislavu.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Tento krát v sérii Klimatická jeseň a na tému: Úskalia a potenciál klimatickej akcie v kontexte post-socialistickej spoločnosti.

Klimatická jeseň #4

Prednáša Michaela Pixová, moderuje Bohdan Smieška

Po prednáške nasleduje panelová diskusia predstaviteliek a predstaviteľov lokálneho klimatického hnutia.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zámerom série verejných diskusií so spoločným názvom Mesto ako politikum je prispievať k nastoľovaniu tém, ktoré charakterizujú problémy a výzvy, ktorým čelia súčasné európske mestá. Fókus organizátorov je primárne zameraný na reflexiu Bratislavy, dôležitú úlohu však zohráva komparácia so skúsenosťami iných metropol spoločného európskeho priestoru. Cieľom je rozvoj kultúry mestského občianstva, ktoré je charakteristické na jednej strane svojou heterogenitou (reprezentuje množstvo rozmanitých skupinových a individuálnych identít) a na druhej strane svojou schopnosťou zo svojich partikulárnych identít príležitostne vystúpiť a dospievať k najvyššiemu stupňu emancipácie v demokracii – občianstvu založenému na spolupatričnosti.