prednáška / diskusia
Na záver výstavy Marko Blažo: Celý človek
Prehliadka výstavy s posledným komentárom kurátoriek Petry Hanákovej a Alexandry Tamásovej.
Táto akcia sa konala v minulosti

Retrospektívna výstava umelca Marka Blaža (1972 – 2021), spolu s rovnomennou monografickou publikáciou (s textami P. Hanákovej, A. Kusej, A. Kobetiča, A. Tamásovej), sumarizovala uzavreté dielo výnimočného autora.

Výstavu, ktorá je otvorená do 19. mája, si s výkladom kurátoriek môžete pozrieť štvrtok 16. mája., alebo s výkladom galerijného pedagóga Petra Pivodu počas Noci múzeí a galérií v sobotu 18. mája.

Viac o výstave

Vstupné: 8€ / zľavnené 4€