prednáška / diskusia
Diskusia: Kultivácia pamäti ako nástroj aktualizovania minulosti
Čo majú spoločné tri rôzne pamäťové inštitúcie, ktoré pracujú s príbehmi, informáciami, artefaktmi a historickými predmetmi? Aké metódy používajú na zbieranie a aktualizovanie odkazov minulosti pre prítomnosť a budúcnosť? Ako pracujú s publikom a aký to má význam?
Táto akcia sa konala v minulosti

Na výstave Umelcova (ťažká) batožina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898 – 1945) diskutujú jej kurátorky Lucia Gregorová Stach a Alexandra Homoľová s Martinom Korčokom, vedúcim SNM – Múzea židovskej kultúry – Múzea holokaustu v Seredi a so Sandrou Polovkovou, riaditeľkou neziskovej organizácie Post Bellum SK, ktorá vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia.

Čo majú spoločné tri rôzne pamäťové inštitúcie, ktoré pracujú s príbehmi, informáciami, artefaktmi a historickými predmetmi? Aké metódy používajú na zbieranie a aktualizovanie odkazov minulosti pre prítomnosť a budúcnosť? Ako pracujú s publikom a aký to má význam? Na pozadí tvorby a osobného príbehu umelca židovského pôvodu sa zamyslíme nad tým, ako možno v pamäťovej inštitúcii preveriť a aktualizovať minulosť pre súčasníkov. Výstava Umelcova (ťažká) batožina nie je vytvorená ako klasická monografická retrospektíva, ale skôr ako „konštelácia“ umeleckých, historických a osobných informácií usporiadaných do viacerých kontextov a vrstiev čítania. Príďte počúvať a podeliť sa s nami o vaše názory a postrehy.

Viac o výstave

--------

Miesto: 3. poschodie SNG
Vstup voľný