prednáška / diskusia
Deň architektúry v SNG - „Poučenie“ z Miesa
Architekt Pavol Paňák (Architekti BKPŠ) sa vo svojej prednáške pokúsi o reflexiu profilovania Ceny Mies van der Rohe od konca 80. rokov minulého storočia podnes. Pomôžu mu v tom vybrané staršie aj nedávno ocenené diela.
Táto akcia sa konala v minulosti

Cena Mies van der Rohe je najvýznamnejším ocenením, ktoré udeľuje Európska únia za architektúru prostredníctvom Nadácie Mies van der Rohe so sídlom v Barcelone. Rozsiahla prehliadka predstavuje najkvalitnejšie architektonické diela, ktoré vznikli za ostatné dva roky a do súťaže boli nominované členskými štátmi EÚ.

Za viac ako 30 rokov sa toto podujatie stalo jedinečnou prezentáciou aktuálneho stavu európskej architektúry, jej kľúčových trendov, problémov i ambícií, a zároveň posolstvom o úlohe architektúry pri riešení globálnych i lokálnych environmentálnych či sociálnych problémov. Vďaka užšiemu výberu 40 stavieb a areálov z takmer 400 nominácií môžeme sledovať rôzne koncepcie a postupy riešiace príbuzné témy európskej krajiny a jej sídiel, ktoré majú spoločnú hodnotu – vysokú komplexnú architektonickú kvalitu.

Vstup voľný