prednáška / diskusia
Dejiny Slovenska – Rimania a Slovensko

Prednáška pre verejnosť Juraja Kucharíka, spoluautora výstavy.  

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Trvanie 14:00-16:00