prednáška / diskusia
Debata A4: Smeruje RTVS k zoštátneniu?
Pravidelné vydanie moderovanej diskusie prinášajúcej kritickú reflexiu dôležitých aktuálnych spoločenských tém, na ktoré je nahliadané z rôznych perspektív prostredníctvom hostiek a hostí najmä z oblasti spoločenských a humanitných vied, umenia či kultúry.
Táto akcia sa konala v minulosti

Dramaturgia a moderovanie debaty: Bohdan Smieška

Vstupné dobrovoľné