prednáška / diskusia
Čestná stráž prezidenta SR- história a súčasnosť

Rozprávanie historika Juraja Hradského, autora rovnomennej knihy, o Bratislave a prezidentskej osobnej stráži. Rozprávanie doplní člen Čestnej stráže prezidenta SR.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Dnešné jednotky Čestnej stráže majú svoju dávnu históriu a prapočiatky v pôvodných oddieloch telesnej stráže, či osobnej stráže, slúžiacej na ochranu vysoko postavených osôb - panovníkov, vojvodcov a je známa tisícročia. Faraóni, cisári, králi, prezidenti, pápeži, ako aj bohatí a mocní jednotlivci sa po stáročia obklopovali elitnou strážou, ktorá slúžila na ich ochranu a bezpečnosť, ako aj k obrane ich sídiel. V ranom období tvorili telesnú stráž väčšinou vojaci, ktorí boli vyberaní z bojových jednotiek, kde preukázali nielen svoje bojové skúsenosti, ale hlavne osobnú statočnosť. Táto vlastnosť bola dominantnou pre výber do telesnej stráže.    

Príslušníci osobných ochranných jednotiek patrili medzi elitu a vzhľadom na ich vysoko rešpektovanú úlohu sa postupne stali súčasťou národnej tradície. Osobná ochranná stráž sa v niektorých monarchiách zachovala dodnes. 

Čestné stráže dnes slúžia ako ceremoniálna súčasť funkcie prezidenta, pri rôznych obradoch a prijímaní návštev.

Juraj Hradský

Je výtvarník a publicista. Je autorom viacerých monografií o historických zbraniach. Podľa jeho výtvarných návrhov boli zhotovené zbrane pre Čestnú stráž prezidenta. O dejinách hlavného mesta napísal knihy Napoleon a Bratislava, Bratislavskí majstri kati, Legenda na rohu – Štefánka, Rusovce, Jarovce, Lamač, Čunovo a Dúbravka. Je členom Československej a Medzinárodnej napoleonskej spoločnosti, Slovenskej muzeálnej spoločnosti a Slovenskej genealogickej a heraldickej spoločnosti. Žije a tvorí v Bratislave.