prednáška / diskusia
Bratislavské rožky: Remeselníci a cechy v novovekom Prešporku

Prednášajúcim bude historik doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., ktorý návštevníkom vysvetlí, že mnohé remeslá majú pradávny pôvod.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Veď už na úsvite dejín sa človek potreboval stravovať, obliekať, ale aj kdesi bývať či kultivovať svoje okolie. Napriek značným časovým i teritoriálnym posunom možno pritom konštatovať, že skutočný rozvoj remesiel v Európe nastal až v stredoveku, a to v mestskom prostredí.

Novovek znamenal epochu nebývalého rozmachu remesiel nielen čo do počtu, ale aj čo do škály špecializácií, a to až do nástupu manufaktúrnej a kapitalistickej výroby v 19. storočí.

Roku 1869 mal Prešporok okolo 150 druhov zaznamenaných remesiel a živností. Rozpustenie a tým aj definitívny koniec cechov nariadil uhorský živnostenský zákon z roku 1872.

Nebol to však koniec remeselníkov, ktorí ojedinele pôsobia v Bratislave dodnes.

Vstupné na prednášku. 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky je vstup bezplatný.