prednáška / diskusia
Prechádzky starým Prešporkom: Rekviem za Suché mýto

Suché mýto, kedysi pulzujúca tepna mesta. Dôležitý spojovník s jeho predmestiami, miesto bežných ľudských osudov, priestor, kadiaľ chodila prvá mestská električka.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Svoj život s ním spojili tradičné osobnosti ako Bäumler, Martinengo, Kesselbauer, Schwappach či Kästner. Pojmy ako Modrá guľa, Fajka, Astoria či Royal výrazne formovali genius loci tohto miesta, z ktorého dnes neostalo takmer nič.

Hosť: JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.
Miesto: Múzeum mesta Bratislavy, Apponyiho palác, Faustova sieň
Vchod z nádvoria Apponyiho paláca.
Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom
Jazyk prednášky: slovenský
Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

Po prednáške sa uskutoční slávnostné odovzdávanie cien: Zlatý rožok 2019, pre dobrovoľníkov a podporovateľov OZ Bratislavské rožky.