Prechádzka / exkurzia
Architúra: Ťažká batožina architekta

V septembrovej Architúre budete sledovať jednu líniu aktuálnej výstavy venovanej maliarovi Arnoldovi Petrovi Weiszovi-Kubínčanovi.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Umelcova (ťažká) batožina neodkazuje len na jeho významnú pozostalosť ukrytú v jednom kufri, ale aj na údel, s ktorým sa musel počas života vyrovnávať a ktorý sa mu nakoniec stal osudným. Rôzne ťažké batožiny niesli aj mnohí architekti, ktorí tvorili podobu nášho hlavného mesta – na ich osudy sa rovnako neprávom zabudlo. Architúrou sprevádzanou architektom Martinom Zaičkom sa tak vydáme na kľukaté cesty vzťahu života autorov a ich tvorby. 

Miesto stretnutia: predbežne pred SNG – Esterházyho palác 
Vstupné: 4 € / 2 € 
Rezervácia nutná: kristina.paulenova@sng.sk