party
Čaj o štvrtej

Tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou Fortuna Duo.

Táto akcia sa konala v minulosti

Popoludnie plné hudby, tanca a zábavy pre staršiu generáciu, ale i pre mladších, krorí majú radi pohyb na tanečnom parkete.

Vstupné: 3€