koncertná sála
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Zrkladlová sieň Primaciálneho paláca ponúka koncerty vážnej hudby v historckej sále budovy.

Primaciálny palác, súčasné sídlo primátora hlavného mesta Bratislavy bol postavený (1778 až 1781) namiesto pôvodného dvorca patriaceho ostrihomskému arcibiskupovi. Palác zohrával v minulosti významnú úlohu. V roku 1805 v ňom bol podpísaný Bratislavský mier medzi Rakúskom a Francúzskom. Vnútri paláca sa nachádza nádherná zbierka anglických tapisérií zo 17.storočia zobrazujúca tragickú lásku Heró k Leandrovi.