spolok, združenie
Voices, n.o.
Baštová 5, 81103 Bratislava

Voices sa venuje efektívnej komunikácii a poskytuje v tejto oblasti služby. Organizuje vzdelávacie semináre, verejné multižánrové podujatia a pripravujeme krátke videofilmy.

Nezisková organizácia Voices od svojho vzniku na jar 2008 podporuje aktívnosť, tvorivosť a otvorené myslenie.

Voices je otvorení novým veciam a zdieľa skúsenosti. Organizujú vzdelávacie podujatia zamerané na efektívne využívanie internetu pri komunikovaní aktivít a napĺňaní poslania organizácie.