zahraničný inštitút
Veľvyslanectvo Japonska
Hlavné nám.2, 81327 Bratislava

Kultúrna sekcia Veľvyslanectva Japonska zodpovedá za agendu spojenú s kultúrnymi podujatiami, štipendiami a vzťahmi s verejnosťou.

V priestoroch veľvyslanectva sa nachádza študovňa s knižnými materiálmi o Japonsku, študijných príležitostiach alebo jeho zahraničnej politike. Veľvyslanectvo Japonska ponúka školám prednášky a prezentácie o Japonsku a jeho kultúre pre študentov priamo v priestoroch škôl v rámci vyučovania v slovenskom alebo anglickom jazyku. Veľvyslanectvo Japonska organizuje podujatia nekomerčného charakteru súvisiace s Japonskom, ktoré prispievajú k podpore vzájomných kontaktov a výmen alebo sú vo verejnom záujme. Knižnica Veľvyslanectva Japonska: Po – Pi 9.00 – 12.30 13.30 – 17.00 Veľvysla­nectvo Japonska disponuje knihami, komiksami manga, CD a DVD nosičmi v japonskom alebo anglickom jazyku. Veľvyslanectvo disponuje videokazetami a DVD o japonskej kultúre, živote a spoločnosti.